– Lublin Lubi Larpy

Rękopis znaleziony w Carcossie

Podczas najbliższego szkolenia będziemy mieli okazję podczas jednego larpa wcielić się w trzy różne postaci.

Sympozjum antropologiczne na Uniwersytecie Miscatonic może przyciągnąć naukowców nie tylko treścią wspaniałych wykładów, ale i opowieścią, która kryć może w sobie nawet najstarsze i najstraszniejsze tajemnice. Pragnienie wiedzy zaprowadzić może najbardziej wytrwałych słuchaczy na syberyjskie rubieże sprzed dziesięcioleci, a nawet sprzed wieków. Ich skupienie i wpływ na kilkuwarstwową opowieść może doprowadzić do najbardziej upragnionych wieści z Wrót podziemnego świata Agharty.