– Lublin Lubi Larpy

PrintPlay – konkurs odwołany

Z końcem sierpnia upłynął termin zgłoszeń. W trakcie pięciomiesięcznego naboru wpłynęły do nas dwa scenariusze. Nie ukrywamy, że nie spodziewaliśmy się tak nikłej frekwencji. Rzeczywistość zweryfikowała sygnalizowaną od wielu miesięcy potrzebę istnienia w Polsce konkursu na scenariusze larpów print & play.

Po konsultacji z obojgiem twórców, uznaliśmy, że dalsze procedury konkursowe i nagradzanie jednego z dwóch scenariuszy nie przysłuży się ani zwycięzcy, ani przegranemu, a najmniej samemu konkursowi. Dlatego też ze smutkiem odwołujemy konkurs wspólną decyzją, bez angażowania 9-osobowego jury do oceny nadesłanych prac.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom za udział w inicjatywie. Nie wykluczamy jej powrotu w bardziej sprzyjających okolicznościach.

LubLarp Team