– Lublin Lubi Larpy

Larpotworzenie

Na ubiegłorocznej Koli w Warszawie zorganizowana została premierowa edycja konkursu Larpotworzenie. Kilkanaście czteroosobowych zespołów mierzyło się z tematem przyjaźni w czasie wojny. W myśl integracji przedstawicieli różnych grup i środowisk oraz wymiany twórczej, chcemy powtórzyć Larpotworzenie w Lublinie.

Anna Rogala, prowadząca ubiegłorocznej edycji, zgodziła się przeprowadzić konkurs ponownie i przygotować kolejne wyzwanie dla uczestników. Wprowadzamy jednak kilka drobnych zmian od strony organizacyjnej. Udział w konkursie nie wymaga wcześniejszych zgłoszeń. Wystarczy stawić się w piątek o 18:00 w wyznaczonej w programie sali. Na miejscu poznacie tegoroczny temat przewodni i zostaniecie podzieleni na czteroosobowe drużyny. Otrzymacie możliwość prowadzenia prac nad pomysłami w tej sali do godziny 20:00. Drużyny, dla których temat będzie wymagał więcej czasu, mogą pracować dalej w ustalonym przez siebie trybie.

Prezentacja pomysłów i głosowanie odbędą się w niedzielę, 12 lutego, o godzinie 12:00. Zwycięzcy otrzymają nagrody ufundowane przez naszych partnerów i sponsorów. Na pulę dostępnych nagród złożą się bilety na festiwale oraz larpy zaplanowane na 2017 rok: Bal Marionetek, Fantazjada, Flamberg, Mir, OldTown, Orkon.

Regulamin Larpotworzenia

  1. Larpotworzenie (dalej jako konkurs) to konkurs organizowany w ramach Konferencji Larpowej 2017 w Lublinie (dalej jako konferencja).
  2. Pomysłodawcą i prowadzącym konkurs jest Anna Rogala. Za stronę organizacyjną konkursu odpowiada organizator konferencji.
  3. W konkursie może wziąć udział każdy uczestnik konferencji, który zgłosi się dnia 10 lutego 2017 o godz. 18:00 we wskazanej w programie sali budynku konferencyjnego.
  4. Uczestnicy zostaną podzieleni przez prowadzącego na czteroosobowe zespoły. Celem każdego z zespołów będzie przygotowanie koncepcji larpa na podany temat, przy uwzględnieniu założonych przez organizatora ograniczeń. Informacje o motywie przewodnim i warunkach, w jakich larp będzie przeprowadzony, zostaną podane zespołom na miejscu.
  5. Efektem pracy zespołów stanie się 5-minutowe wystąpienie prezentujące pomysł na larpa, sposób realizacji motywu przewodniego i sposoby poradzenia sobie z ograniczeniami.
  6. Efekt prac zespołów zostanie zaprezentowany w dniu 12 lutego 2017 o godz. 12:00 na dedykowanym punkcie programu. Sposób przeprowadzania prezentacji jest dowolny, wymaga się tylko obecności minimum 1 z członków zespołu i dotrzymania 5-minutowego limitu czasu.
  7. Spośród zaprezentowanych wystąpień uczestnicy konferencji, przebywający w chwili rozstrzygnięcia konkursu na sali, w drodze głosowania wybiorą wygrywające zespoły. Sposób przeprowadzenia głosowania zostanie przedstawiony na początku dedykowanego punktu programu.
  8. Wygrywające zespoły otrzymają nagrody od sponsorów konferencji. Zwycięska drużyna będzie mogła dokonać wyboru i podziału biletów dla jej członków spośród następującej puli larpów i festiwali: Bal Marionetek, Fantazjada, Flamberg, Mir, OldTown, Orkon. Każdemu członkowi zespołu przysługuje jeden bilet. Każde wydarzenie oferuje jeden bilet. Bilety nie wybrane w konkursie zostaną rozdysponowane przez Organizatora podczas innego konkursu, który zostanie ogłoszony i przeprowadzony w trakcie trwania konferencji.