– Lublin Lubi Larpy

Jak przygotować dobre warsztaty

(kilka zasad, którymi możesz się kierować)

POMYŚL, NAD CZYM PRACUJESZ

 • Określ cel swojego warsztatu i jasno przekaż go uczestnikom. Wtedy bez żadnych wątpliwości stwierdzą, czy chcą wziąć udział. Dobry cel powinien być SMART (Szczegółowy, Mierzalny, Atrakcyjny, Realistyczny, Terminowy).
 • Warsztaty to nie wykład. Możesz zrobić krótkie wprowadzenie w temat, ale większość czasu należy przeznaczyć na aktywny udział uczestników, a więc zaplanować odpowiednie metody pracy z grupą. Zadbaj o to, aby każdy miał szansę wniesienia swojego wkładu, wykonania czegoś osobiście, wykazania się wiedzą/umiejętnościami.
 • W niektórych przypadkach lepszym rozwiązaniem jest prześledzenie i przepracowanie jednego aspektu w całości. W innych natomiast bardziej trafne okazuje się poznanie jak największego wachlarza środków dotyczących wybranego zagadnienia. Zastanów się, która droga jest lepsza w interesującym Cię temacie i wybierz tylko jedną z nich.
 • Przygotuj ramowy program warsztatu. Rozpisz czas trwania na poszczególne etapy i ćwiczenia. Koniecznie uwzględnij czasowy margines bezpieczeństwa. Zastanów się, jakie metody będą najbardziej odpowiednie do zdobycia konkretnych kompetencji i jaki efekt chcesz osiągnąć w poszczególnych ćwiczeniach.

POMYŚL, Z KIM PRACUJESZ

 • Warsztatowicze będą efektywniej pracować ze sobą, jeśli pozwolisz im się poznać. Wystarczy, że poświęcisz przynajmniej 10 minut na szybką integrację.
 • Nie planuj zbyt wielu ćwiczeń. Uwzględnij czas na ich omówienie, prezentację wyników czy krótką dyskusję. Aktywny udział zwykle wywołuje u uczestników emocje i chęć podzielenia się indywidualnymi doświadczeniami.
 • Dostosuj formę i poszczególne ćwiczenia do poziomu grupy. Unikaj zaawansowanych technik w przypadku osób początkujących. Upewnij się, że wszyscy rozumieją żargon, który zamierzasz stosować.
 • Elastyczność to podstawa. Część grup może potrzebować na wykonanie zadań więcej czasu, a część może pracować szybciej, niż było to przewidziane. Weź to pod uwagę, planując program. Zastanów się, z których punktów da się w razie potrzeby zrezygnować. Przygotuj także jedno lub dwa dodatkowe ćwiczenia.

POMYŚL, JAK PRACUJESZ

 • Pamiętaj, że grupa może pracować wspólnie, w mniejszych zespołach oraz indywidualnie. Warto dostosować działania do oczekiwanych efektów i stosować różnorodne formy, by utrzymać skupienie i atrakcyjność warsztatów. Do dyspozycji masz wiele metod: burzę mózgów, grę symulacyjną, mapy myślowe etc.
 • Dawaj jasne instrukcje i upewnij się, że wszyscy uczestnicy wiedzą, co mają w danym momencie robić. Nadzoruj pracę i pomagaj w razie potrzeby.
 • Najwięcej nauki płynie z własnych doświadczeń. Dlatego warto najpierw przeprowadzić ćwiczenie, z którego uczestnicy mogą sami wysnuć wnioski, niż podać teorię i zilustrować ją zadaniem praktycznym.
 • Duże znaczenie odgrywa odpowiednia kolejność poszczególnych elementów warsztatu. Najpierw poświęć czas na łatwiejsze pojęcia i umiejętności oraz tematy mniej dyskusyjne i ryzykowne. Uwzględnij także poziom zmęczenia uczestników. Pod koniec zaplanuj zajęcia praktyczne i aktywizujące uczestników. Ważne, by nie wymagały dużej koncentracji uwagi i by samoistnie stymulowały słabnące zaangażowanie.
 • Wynotuj i przygotuj wszystkie niezbędne do przeprowadzenia warsztatu „pomoce naukowe”: materiały warsztatowe, papiernicze, sprzęt, narzędzia etc.

Kaja Skorzyńska, Marcin Słowikowski

źródła:
Planning A Workshop
M. Łaguna, Szkolenia