– Lublin Lubi Larpy

PrintPlay – FAQ

  • Czy w konkursie mogą znaleźć się dwa lub więcej scenariuszy, których współautorem będzie jedna osoba?

Tak, może zdarzyć się taka sytuacja, przy zastrzeżeniu, że jedna osoba może zgłosić do konkursu tylko jeden scenariusz, którego jest autorem lub współautorem.

 

  • W jakiej formie można przesyłać scenariusze na konkurs?

Dopuszczalne są wszystkie formaty plików, które można wydrukować. Należy jednak pamiętać o specyfice i ograniczeniach związanych z poszczególnymi formatami. Utrudnienia w otworzeniu i druku przesłanych plików mogą mieć odzwierciedlenie w ocenie sędziów, zarówno w kategorii wartość użytkowa jak i wartość estetyczna.

 

  • Czy, skoro scenariusz musi być materiałem wystarczającym do przeprowadzenia larpa, nie może wymagać stosowania żadnych strojów ani rekwizytów, nawet powszechnych?

W idealnych warunkach laboratoryjnych – scenariusz powinien być grywalny bez konieczności organizowania konkretnych elementów scenografii, rekwizytów, kostiumów i możliwy do rozegrania po wydrukowaniu. Co nie wyklucza propozycji ze strony autora, wykorzystania przedmiotów, które mogą dodatkowo urozmaicić grę.

 

  • Czy wpływ na ocenę może mieć zamieszczenie przez autora sugestii odnośnie muzyki na larpie? Czy możliwe jest np. dołączenie do scenariusza pliku .mp3?

Dopuszczalne jest wpisanie w scenariusz sugestii na temat muzyki, natomiast muzyka nie może być wymagana do rozegrania larpa. Nie ma możliwości dołączania do scenariusza plików audio czy wideo.

 

  • Czy wymóg poprowadzenia larpa w co najmniej dwóch pomieszczeniach sprawia, że scenariusz nie spełnia warunków regulaminu?

Nie, regulamin nie porusza kwestii przestrzeni, w której ma być rozgrywany larp na podstawie zgłoszonego scenariusza. Z pewnością jednak zbyt wygórowane wymogi mogą wpłynąć na ocenę wartości użytkowej scenariusza.

 

  • Czy do konkursu PrintPlay można zgłosić scenariusze larpów biorących udział w Larpach Najwyższych Lotów lub Złotych Maskach (poza kategorią scenariusz), jeśli same scenariusze nie były dotąd publikowane?

Tak, ograniczenie w regulaminie dotyczy scenariuszy, które brały udział w konkursach, nie ich realizacji.

 

  • Czy jest możliwość zgłoszenia scenariusza pod pseudonimem?

Ze względu na wymogi formalne konkursu niezbędne jest podanie w zgłoszeniu danych osobowych autora (współautorów). W scenariuszu autor(zy) mogą występować pod pseudonimem – informacja o ich tożsamości w tym przypadku pozostaje do wyłącznej wiadomości organizatora konkursu.

 

  • Czy konkurs przewiduje możliwość zaistnienia remisu?

Remis jest dopuszczalny. W przypadku zdobycia równej liczby punktów, mogą wygrać dwa lub więcej scenariuszy – wszystkie otrzymają nagrody i na podstawie każdego zostanie zorganizowana gra w 2016 roku.

 

  • Czy ranking (wraz z rozbiciem na kategorie) zostanie publikowany?

Ogólny ranking zostanie opublikowany na stronie konkursu, szczegółowa punktacja zostanie przekazana do prywatnej wiadomości autorów zgłoszonych scenariuszy.

 

  • Czy wszystkie scenariusze biorące udział w konkursie zostaną opublikowane?

Na pewno zostanie opublikowany zwycięski scenariusz oraz scenariusze wyróżnione. W pozostałych przypadkach decyzje będą podejmowane indywidualnie, każdorazowo za zgodą kapituły konkursu oraz autora danego scenariusza.