LubLarp Festiwal – konkurs

W tym roku prosimy twórców larpów o większy wkład w LubLarp Festiwal niż zazwyczaj. Próbujemy przekonać Was, że w grudniu w Lublinie warto zadebiutować, że warto przyjechać z premierowym scenariuszem, że warto wziąć pod uwagę inne kwestie przy pisaniu (więcej info znajdziecie w zapowiedzi festiwalu pod linkiem). Postanowiliśmy zatem, że przyjemnie będzie, jeśli Wasz wkład i praca zostaną docenione. Stąd pomysł na mały konkurs.

Konkurs ma charakter plebiscytu i ocenia gry odbywające się w trakcie LubLarp Festiwalu w trzech kategoriach, sprawdzających ocenę uczestników, opinię organizatorów i poziom zainteresowania poszczególnymi larpami. Na podstawie tych ocen zostanie także wybrana najlepsza premiera LubLarp Festiwalu.

gram, oceniam, nagradzam,

czyli nagroda publiczności – po każdym larpie gracze zostaną poproszeni o jego ocenę w skali od 1 do 10 na przygotowanych blankietach. Z zebranych głosów liczymy średnią – gra z najwyższą oceną wygrywa nagrodę publiczności. W przypadku remisu wygrywa gra, na którą głosowało więcej osób. Aby larp został uwzględniony w tej kategorii, powinien zostać oceniony przez minimum ⅔ uczestników.

hype train,

czyli nagroda z drugiej ręki – każdy uczestnik może ocenić trzy gry, które odbywają się podczas festiwalu, nawet jeżeli nie brał w nich udziału, w skali od 1 do 10.  Ocena dotyczy poziomu hajpu lub opinii z ploteczek. Z zebranych głosów liczymy średnią – gra z najwyższą oceną wygrywa nagrodę z drugiej ręki. W przypadku remisu wygrywa gra, na którą głosowało więcej osób.

LubLarp poleca,

czyli nagroda organizatorów – grono organizatorskie festiwalu dokonuje oceny każdej festiwalowej gry w skali od 1 do 10. Kategoria ma charakter opinii wystawianej twórcom poszczególnych larpów. Pokrewne tematy, które mogą mieć znaczenie na ocenę: współpraca organizacyjna, przygotowanie i ogarnięcie twórców, zgodność z założeniami LubLarp Festiwalu 2017, dyskusje z uczestnikami gier. Gra z najwyższą oceną wygrywa nagrodę organizatorów. W przypadku remisu wygrywa gra wskazana przez koordynatora programu. W tej kategorii nie będą oceniane gry tworzone lub prowadzone przez organizatorów lub wolontariuszy LubLarp Festiwalu 2017.

najlepsza premiera festiwalu

Spośród wszystkich premier, które odbędą się podczas LubLarp Festiwalu i zostaną ocenione w powyższych kategoriach, najlepszą premierą ogłosimy tę grę, która otrzyma najwięcej punktów liczonych według wzoru: ocena publiczności x2 + ocena z drugiej ręki x1 + ocena organizatorów x1 dzielone przez 4.

Mamy nadzieję, że dzięki naszemu plebiscytowi wskazane larpy będą mogły cieszyć się większym zainteresowaniem zarówno wśród graczy jak i organizatorów konwentów/festiwali.

 

LubLarp Festiwal został zrealizowany przy współpracy Fundacji Hesperos
i Centrum Spotkania Kultur oraz wsparciu finansowym Miasta Lublin.