czym jest LubLarp?

LubLarp wystartował jako cykl szkoleń dla graczy i twórców larpów, podczas których najlepsi polscy larpowcy dzielili się swoim doświadczeniem i pasją.

Dziś oprócz warsztatów organizujemy chambery i jeepformy, a także LubLarp Festiwal z najlepszymi polskimi grami ostatnich lat.

W roku 2016 pod szyldem LubLarp odbywać się będą także duże gry i szeroko zakrojone projekty larpowe na Lubelszczyźnie. Za nami Saga o Ulvedalen, a przed nami dwa kolejne Bal Marionetek oraz Miasto bez echa.

LubLarp 2014 | LubLarp 2015 | LubLarp 2016

Co to jest larp?

Larp to przede wszystkim nasze hobby.

Gra w larpy polega na wcielaniu się w postaci, podobnie jak w improwizowanym teatrze oraz wspólnym tworzeniu i przeżywaniu opowieści, w której każdy uczestnik ma jakiś cel i rolę do odegrania.

Larpy są w Polsce od kilku lat coraz bardziej popularną formą rozrywki. Gromadzą coraz większą liczbę miłośników. Na świecie stanowią także cenioną metodę edukacji pozaformalnej. Są stosowane przez placówki edukacyjne i organizacje pozarządowe, a także firmy i korporacje. W zależności od konstrukcji i przeznaczenia larpy mogą służyć budowaniu grupy, zwiększaniu kompetencji, przekazywaniu wiedzy oraz kształtowaniu postaw.

Udział w larpach to wyjątkowo angażująca rozrywka, ale nie tylko. Przede wszystkim pobudza kreatywne myślenie i inteligencję emocjonalną, wyrabia umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne, zwiększa pewność siebie, uczy empatii i radzenia sobie w stresujących sytuacjach. Wszystko to w atrakcyjnej formie zabawy.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli masz jakieś pytania, propozycje lub jeśli chcesz nawiązać współpracę, zapraszamy do kontaktu:

535 756 945 | info@lublarp.pl | fb.com/LubLarp